Valg af skifteform


Ved valg skifteform er der en række komplicerede overvejelser, der skal foretages inden endelig beslutning tages. De vigtigste forhold, der skal tænkes på, er, nævnt i vilkårlig rækkefølge, skattemæssige aspekter, aktivernes sammensætning, formuens størrelse, ønsker om at få eksempelvis hus udlagt som arv og ikke solgt, og endelig om der er risiko for hæftelse for arvingerne.


Vi vil ikke her komme ind på disse overvejelser i detaljer, da omstændighederne altid er meget konkrete, men blot nævne,

•at et bo af beskedent økonomisk omfang kan sluttes som et boudlæg - d.v.s. den der påtager sig at betale for begravelsen overtager alle aktiver i boet,

•at et bo kan sluttes som ægtefælleudlæg,

•at et bo kan sluttes ved, at efterlevende ægtefælle sidder i uskiftet bo, eller ved

•at der gennemføres et egentligt skifte som privat skifte eller som skifte ved bobestyrer.


Valget beror helt og aldeles på en konkret vurdering, og den endelige beslutning bør tages efter en indgående drøftelse med og rådgivning fra en advokat med speciale i dødsbobehandling.