Oprettelse af testamente


Der er mange gode grunde til at overveje at oprette testamente.


De åbenbare tilfælde er situationer, hvor par lever papirløst sammen. Papirløse samlevende arver ikke hinanden uanset hvor mange år, man har boet sammen.


Mange ægtefæller lever i forhold med dine, mine eller vores børn i mange varianter. I disse tilfælde skal man altid overveje testamente. Hvis man ønsker, at det, ens børn eller børnebørn arver, skal tilhøre dem som den ene eller den anden form for særeje, og derfor ikke skal deles med en ægtefælle ved separation, skilsmisse eller død, kan det bestemmes ved testamente.

 

Har man ingen ægtefælle, samlever eller børn, er det oplagt at lave et testamente, hvis man ikke ønsker, at den øvrige familie skal arve, når man dør.


Man kan i hovedsagen oprette testamente på to måder - som notartestamente eller som vidnetestamente. 


Man bør altid vælge at oprette testamente som notartestamente, da gyldigheden af et notartestamente er stærkere end et vidnetestamente. Dels risikerer man, at et vidnetestamente forsvinder ved flytning og lignende, mens en kopi af et notartestamente ligger på notarialkontorets arkiv og altid dukker op. Dels er notarens bevidnelse om testators fornuft stærkere end to tilkaldte vidner.


Vi anbefaler altid en konkret rådgivning om testamentets indhold, og vi vil være i stand til at fortolke et allerede oprettet testamente i tvivlstilfælde.