Honorar til bobestyrer


Det første møde, hvor man skal have afklaret, om der er brug for en bobestyrer eller advokat, vil som regel være gratis og uforpligtende.


Honoraret til en bobestyrer vil typisk være det samme, uanset om boet skiftes privat eller som et bobestyrerbo. Honoraret vil afhænge primært af den tid, som bobestyrer skal bruge på sagen.

 

Er der problemer, der kræver særlig indsats, eksempelvis fordeling af indbo, salg af ejendom, dybere undersøgelse af formueforhold, aktiver i udlandet, skatteforhold med mere, vil honoraret afspejle dette.


Et andet parameter er aktiverne og passivernes sammensætning og kompleksitet og det med opgaven forbundne ansvar.


Spørg altid om et overslag på en pris inden bobehandlingen startes hos advokaten.


En bobestyrer vil typisk udføre følgende opgaver:


- undersøge arveforholdene, hvis der er tvivl herom.


- kontakte  banken og samle alle konti.


- betale løbende regninger.


- indrykke proklama i Statstidende.


- indhente relevante skatteoplysninger.


- skabe overblik over indtægter og udgifter pr. dødsdagen og lave åbningsstatus


- rådgive om skat og afgifter.


- tage kontakt til mægler vedrørende salg  af ejendom og stå for papirarbejdet


- indgå aftaler med arvingerne på vegne boet.


- lave boopgørelse til skifteretten og fordele arven efter betaling af gæld, boafgifter og evt. skat.