Boafgift


Der skal som udgangspunkt betales en boafgift af de værdier, der indgår i boet (bobeholdningen). Boafgift har afløst tidligere tiders arveafgift. Arv, forsikringer og pensioner, der tilfalder en ægtefælle er dog afgiftsfrie. Afgiften beregnes som 15 % af den afgiftspligtige del, der overstiger et bundfradrag. I 2016 udgør bundfradraget kr. 276.600, og bundfradraget reguleres hvert år. Hvis man er livsarving, plejebarn, svigerbarn eller samlever med bopæl på samme folkeregisteradresse i 2 år, skal man kun betale 15 % afgift. Alle andre skal betale en tillægsboafgift på yderligere 25 % af bobeholdningen efter fradrag af 15 % afgiften. Afrundet er boafgift inkl. tillægsboafgift ca. 36 %.


Hvis man ved testamente indsætter en velgørende organisation, der ikke skal betale boafgift, til at arve, og som vilkår bestemmer, at denne skal betale hele bo- og tillægsboafgiften, kan der spares betydelige afgifter i en situation, hvor der ellers skal betales tillægsboafgift.